subota, 17. studenoga 2007.

Priraštaj - ACCESSIO

Priraštaj (accessio) je stjecanje vlasništva spajanjem stvari različitih vlasnika u novu cjelinu pri čemu sporedna stvar, sjedinjena s glavnom, prestaje biti samostalnim predmetom vlasništva.Vlasnik novonastale cjeline je vlasnik glavne stvari, a koja je glavna stvar i koja sporedna odlučivalo se od slučaja do slučaja. Glavnom stvari je najčešće smatran dio koji je održavao bit cjelokupne nove stvari.Slučajevi akcesije obuhvataju sjedinjenje pokretnih stvari s pokretnim, pokretnih s nepokretnim i spajanje između dijelova jedne nepokretne stvari i dijelova druge nepokretne stvari.1. Priraštaj pokretnih stvari postoji kada se jednoj stvari, kao osnovnoj, doda druga, tako da obje stvari pripadnu vlasniku važnije od njih (primjer: tuđom bojom obojiti vlastitu tkaninu).2. Spajanje pokretnih stvari s nepokretnim javlja se u sljedećim slučajevima:* satio - sijanje na tuđem zemljištu;

* implantatio - sađenje na tuđem zemljištu;

* inaedificatio - građenje na tuđem zemljištu, ili građenje tuđim materijalom na vlastitom zemljištu.Za navedene slučajeve vrijedi pravilo superficies solo cedit, odnosno, da sve što je posijano, posađeno i sagrađano na tuđem zemljištu, ili izgrađeno tuđim materijalom na svom zemljištu pripada vlasniku zemljišta jer se zemljište smatra glavnom stvari.3. Priraštaj dijelova jedne nepokretne stvari s dijelovima druge nepokretne stvari, postoji u sljedećim slučajevima:* alluvio - kada rijeka naslaže nanos uz obalu i time uveća zemljišta uz obalu;

* avulsio - kada rijeka odnese komad zemljišta zajedno s drvećem, pa ono pusti korijenje u zemljište na koje je donijeta;

* alveus derelictus - kada rijeka napusti svoje korito;

* insula in flumine nata - kada se pojavi otok u rijeci; vlasnici priobalnih zemljišta dijele korito, odnosno otok, po liniji povučenoj sredinom rijeke.

petak, 16. studenoga 2007.

Nalaz blaga - THESAURUS

Blago (thesaurus) predstavljaju pokretne stvari veće vrijednosti, čiji vlasnik nije više poznat.Rješenja:* blago pronađeno na svom zemljištu u cjelini pripada vlasniku zemljišta;

* blago pronađeno na tuđem zemljištu djelilo se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika.

nedjelja, 11. studenoga 2007.

Okupacija - OCCUPATIO

Okupacija je stjecanje vlasništva na stvari koja ne pripada nikome, uzimanjem stvari u posjed s voljom učiniti je svojom (res nullius cedit occupanti).Okupacija je najstariji originarni način stjecanja vlasništva. Bila je moguća:* na stvarima koje nisu imale vlasnika (res nullius), kao što su divlje životinje (pravo lova)...

* otok nastao u moru (insula in mari nata);

* res derelictae - stvari koje vlasnici odbace s namjerom da se odreknu od prava vlasništva;

* occupatio bellica - okupacija na stvarima neprijatelja ili same neprijatelje.

subota, 10. studenoga 2007.

Ograničenja prava vlasništva

Vlasništvo može biti podložno ograničenjima, kako s obzirom na druge vlasnike, tako i u javnom interesu.

Ograničenja vlasništva s obzirom na druge vlasnike se uglavnom vrše u interesu susjeda i pogađaju vlasnike zemljišta.SUSJEDOVNO PRAVO: ovlasti, dužnosti i zabrane u izvršavanju prava vlasništva na nekretninama koje međusobno graniče, ili se nalaze u blizini.Od posebne je važnosti uvođenje zabrane štetnih imisija. Imisije (imissio) su utjecaji koje plinovite, krute ili tekuće stvari što dolaze s jedne nekretnine imaju na korištenje susjednih nekretnina.Postojalo je i ograničenje vlasništva u javnom interesu, uglavnom na temelju građevno - redarstvenih propisa, te u svrhu održavanja javnih cesta i vodovoda.Rimsko pravo je poznavalo i ustanovu oduzimanja vlasništva, tj. eksproprijaciju.

Eksproprijacija (publicatio bonorum) je prisilno oduzimanje vlasništva koje vrši država zbog općih potreba.Pored navedenih ograničenja vlasništva, vrijedilo je načelo da se nijedan vlasnik ne smije služiti svojim pravom isključivo zato da bi štetio drugome.Aemulatio (šikana, šikaniranje) je korištenje vlastitim pravom tako da se drugome nanosi šteta i prave smetnje, bez ikakve koristi za titulara.