četvrtak, 2. studenoga 2006.

Reforme Servija Tulija (Ustav); borbe patricija i plebejaca

Za vrijeme "Kraljevstva" dolazi do prelaza iz pred državnih u državne oblike organizacije i načina rada. Proces nastajanja države postaje povezan sa imovinskom diferencijacijom, koja je rezultat prirodnih razlika među ljudima. Osnovni metod razvoja i širenja države bilo je osvajanje novih teritorija. Pošto su se moćniji i bogatiji počeli izdvajati, Servije Tulije vrši podjelu čitavog stanovništva u pet imovinskih razreda/imovinski cenzusi. Svaki razred je bio dužan da formira centurije, odnosno vojne jedinice od po 100 vojnika. Najbogatiji su imali najviše i najbolje opremljenje centurije pa samim time stiču predispozicije za daljnja osvajanja. Oni su donosili i odluke u skupštinama koja sad dobiva naziv comitia centuriata, po principu jedna centurija jedan glas.

Prva dva razreda su stekla pravo donošenja odluka u skupštinama zbog velikog broja centurija koje su posjedovali. Gens gubi važnost, a postepeno se formiraju teritorijalne jedinice/tribusi. Postojale su dvije vrste tribusa:

1. tribus urbanae (gradska sirotinja koja ima manji broj centurija, samim time i manji broj glasova u skupštinama.)

2. tribus rusticae (seoski tribusi, koji su osnivali bogati i kojih je bio veći broj.)

Nakon toga se osnivaju skupštine pod imenom comitia tributa, a glasovanje je sada po principu jedan tribus, jedan glas. Ove reforme su izazvale još veća osvajanja.Borbe patricija i plebejacaBorbe su se desile na ekonomskom i političkom planu. Politički sistem je najviše nalikovao kastinskom sistemu, zatvorenoj grupaciji.

Bio je zabranjen brak patricija i plebejaca, sve do donošenja lex canulea, zakona koji je taj brak odobrio. Sve važnije funkcije su se nalazile u rukama patricija i iz zbog toga plebejci vrše samoorganizaciju i formiraju sabor u kojem se donose odluke. Te odluke su nazvane PLEBISCITI, odnosno odluke naraoda. One su se na početku ticale samo plebejaca, ali donošenjem lex Hortensia. zaključeno je da te odluke obavezuju cijeli narod. Plebejci su također izabrali svog narodnog tribuna kojeg su štitili.

Na polju pava plebejci nisu imali prava, jer je primjena prava bila namijenjena patricijima. Postojao je i problem tehničke prirode, jer su se ispreplela pravna i religijska pravila/ius i fas.

Pravom su se bavili sveštenici/pontifices, koji stvaraju pontificalno pravo. Ono nije bilo objavljeno pa plebejci nisu upućeni u pravila. Zbog toga su nečesto bili žrtva zloupotrebe, zato su se i zalagali da se pravo javno objavi.

Nastankom Zakonika XII ploča po prvi put pravo je sakupljeno i objavljeno. Na ekonomskog pogledu dolazi do pokušaja agrarnih reformi. Prvi put se javlja organizovanje kroz partije. Postojale su:

* Optimata - partija imućnih

* Populara - partija obespravljenih

Nema komentara:

Objavi komentar