ponedjeljak, 31. kolovoza 2009.

Uvjet (CONDICIO)


Uvjet (condicio) je buduca i objektivno neizvjesna okolnost, o kojoj, prema volji stranaka ovisi ucinak pravnog posla.
Uvjetovanje pravnog posla u rimskom pravu omoguceno je tek pojavom ugovora bonae fidei. Ugovaranje uvjeta i roka nije bilo dopusteno za pravne poslove starog rimskog prava tzv. actus legitimi.
Stranke mogu na razlicite nacine uvjetovati pravni posao i zbog toga postoji teorija o pravim i nepravim uvjetima.
Kod pravih uvjeta pocetak ili prestanak ucinka pravnog posla ovisi  nastupanju ili ne nastupanju uvjeta. Bitne pretpostavke pravog uvjeta su buducnost i objektivna neizvjesnost. Pravi uvjeti se dijele na nekoliko skupina, a prva podjela je na suspenzivne (odgodne) i rezolutivne (raskidne) uvjete. Ova je podjela izvrsena prema tome da li od nastupanja uvjeta ovisi pocetak ili prestanak ucinka pravnog posla.
Suspenzivni ili odgodni uvjet je uvjet o cijem nastupanju ovisi pocetak ucinaka pravnog posla. Suspenzivni uvjet odgadja ucinak pravnog posla do nastupanja ili ne nastupanja uvjetovane okolnosti. Ako se uvjet ispuni nastupit ce i svi ucinci pravnog posla, ako se uvjet izjalovi, do ucinaka pravnog posla nece doci.
Rezolutivni ili raskidni uvjet je onaj o cijem nastupanju ovisi prestanak ucinka pravnog posla. Kod rezolutivnog uvjetovanja pravni posao proizvodi sve ucinke od casa zakljucenja, ali ce posao biti raskinut ukoliko nastupi rezolutivni uvjet. Ako se ispuni uvjet, prestat ce i ucinci pravnog posla, a ako se izjalovi, ucinci pravnog posla ostaju trajni.
Sljedeca podjela pravih uvjeta je na pozitivne (afirmativne) i negativne uvjete. Za ovu podjelu je bitno treba li se neka okolnost dogoditi ili ne, odnosno mijenja li se dosadasnje pravno stanje ili se ono ne mijenja.
Pozitivni (afirmativni) uvjet trazi da se neka okolnost dogodi, cime se mijenja i dosadasnje stanje. Kod pozitivnog uvjeta pocetak ili prestanak ucinka pravnog posla ovisi o nastupanju buduceg neizvjesnog dogadjaja.
Negativni uvjet trazi da se nesto ne dogodi, odnosno da se ne mijenja dosadasnje stanje. Kod negativnog uvjeta ucinci pravnog posla ovise o nenastupanju buduceg i neivjesnog dogadjaja. Negativni uvjet je ispunjen tek kada je sigurno da se uvjetovana okolnost nece ostvariti.
Sljedeca podjela pravih uvjeta je na potestativne, kazualne i mikstne uvjete. Ova je podjela izvrsena prema tome da li nastupanje uvjetovane okolnosti ovisi o volji ovlastenika, djelatnosti trecih osoba ili slucaju.
Potestativni uvjet je uvjet cije nastupanje ili nenastupanje u potpunosti ovise od volje ovlastenika.
Kazualni ili slucajni uvjet je uvjet cije nastupanje ili nenastupanje ovise o slucaju, djelovanju visih sila ili radnji trece osobe koja nije zainteresirana za dati pravni posao.
Mikstni ili mjesoviti uvjet je uvjet cije nastupanje ili nenastupanje ovise i kombinaciji svega navedenog, volji ovlastenika, slucaju/djelovanju visih sila ili radnji trece osobe.
Kod uvjetovanog pravnog posla treba razlikovati vrijeme kada je jos neizvjesno hoce li uvjet nastupiti (condicio pendet), kada je uvjet nastupio (condicio existit) ili se izjalovio (condicio deficit).
Condicio pendet je vrijeme pendencije, koje zapocinje od casa zakljucenja pravnog posla pa do momenta ispunjenja ili izjalovljenja uvjeta. To je razdoblje kada je jos neizvjesno da li ce se ostvariti uvjetovana okolnost (uvjet visi – condicio pendet). Vrijeme pendencije izaziva razlicite posljedice ovisno od toga da li je pravni posao zakljucen pod suspenzivnim ili rezolutivnim uvjetom.
Pravni posao sklopljen pod suspenzivnim uvjetom je nastao i postoji, ali ne proizvodi pravne ucinke sto znaci da ne dolazi do promjena u postojecem stanju. Znaci da uvjetno optereceni nije postao duznikom, niti uvjetno ovlasteni vjerovnikom. Kod poslova koji se ticu prijenosa prava vlasnistva, vlasnik do ispunjenja uvjeta ostaje vlasnik za vrijeme pendencije, ima pravo na stvarnopravne tuzbe, raspolaganje stvari i njenim plodovima. Ono sto je placeno za vrijeme pendencije moze se traziti nazad uz pomoc condictio indebiti. Medjutim nastaju i odredjene obveze za uvjetno opterecenog i uvjetno ovlastenog. Uvjetno optereceni ne smije ni u kom slucaju uzrokovati onemogucene izvrsenja obveze nakon ispunjenja uvjeta, ili onemoguciti ispunjenje uvjeta, u suprotnom se smatra da se uvjet ostvario (fikcija ispunjenja uvjeta). Obveze suspenzivnog uvjeta su bile nasljedive i na aktivnoj i na pasivnoj strani. Obveze uvjetno ovlastenog su bile da odgovara za svaku stetu ili unistenje stvari za vrijeme pendencije u slucaju ispunjenja uvjeta.
Pravni posao zakljucen pod rezolutivnim uvjetom je izazivao u potpunosti suprotne posljedice. S obzirom da tada nastupaju svi pravni ucinci od casa zakljucenja pravnog posla, to znaci da ce uvjetno ovlasteni postati vjerovnik (ili vlasnik ako je rijec o prijenosu vlasnistva), a uvjetno optereceni duznik. Ono sto je placeno ne moze se vratiti nazad uz pomoc condictio indebiti.
Condicio existit  znaci da se uvjet ostvario i da je zavrsilo vrijeme pendencije. Pozitivni uvjet je ispunjen ako se desila uvjetovana okolnost koja je bila predvidjena kao uvjet i koja mjenja dosadasnje stanje. Negativni uvjet se ostvario onda kada je sigurno da uvjetovana okolnost nece nastupiti. Kada se ostvari suspenzivni uvjet to znaci da nastupaju svi pravni ucinci predvidjeni za taj pravni posao. Kod pravnih poslova sklopljenih pod suspenzivnim uvjetom postavljalo se pitanja od kojeg momenta nastupaju pravni ucinci; da li tek nakon ispunjenja uvjeta (ex nunc) ili djeluju retroaktivno, tj. vec od casa zakljucenja pravnog posla (ex tunc). Kada se ostvari rezolutivni uvjet to znaci da svi ucinci pravnog posla prestaju. Rimsko pravo je poznavalo i fikciju ispunjenja uvjeta, gdje se uvjet smatrao ispunjenim, iako nije ispunjen, u slucaju da je ispunjenje uvjeta onemogucio uvjetno optereceni.
Condicio deficit je kada se uvjet izjalovi.

Nepravim uvjetima nedostaju pretpostavke pravih uvjeta (buducnost i objektivna neizvjesnost). Nepravih uvjeta ima sedam.
Nuzni ili sigurni uvjet (condicio necessaria) je uvjet kojem nedostaje neizvjesnost. Uvjetovana okolnost je buduca, ali je sigurno da ce se desiti. Takvi pravni poslovi su smatrani valjanim, ali bi uvjet preuzeo ulogu roka.
Nepravi uvjet (condicio in praesens vel in praeteritum collata) je uvjet cija se okolnost vec dogodila ili se dogadja, bez obzira je li strankama to poznato ili ne. Takav se posao smatra bezuvjetnim jer okolnost mora biti objektivno, a ne subjektivno neizvjesna.
Nemoguci uvjet (condicio impossibilis) je uvjet koji je nemoguce ipuniti bilo fizicki ili pravno. Nemoguci uvjeti su imali za posljedicu nistavost pravnih poslova inter vivos, a za mortis causa, poslovi su smatrani bezuvjetnim.
Nemoralni uvjet (condicio turpis) je uvjet koji je bio protivan drustvenom moralu. Ima iste posljedice kao i nemoguci uvjet.*
Protupravni uvjet (condicio conta legem) je uvjet koji je protivan pravnim propisima.*
Pravni uvjet (condicio iuris) je uvjet koji je vec predvidjen pravnim poslom i nije potrebno da ga stranke dodatno ugovaraju.
Perpleksni (iskljucujuci) uvjet je uvjet koji je proturjecan samoj sustini pravnog posla te izaziva nistavost za pravne poslove inter vivos i mortis causa.

Nema komentara:

Objavi komentar