petak, 16. studenoga 2007.

Nalaz blaga - THESAURUS

Blago (thesaurus) predstavljaju pokretne stvari veće vrijednosti, čiji vlasnik nije više poznat.Rješenja:* blago pronađeno na svom zemljištu u cjelini pripada vlasniku zemljišta;

* blago pronađeno na tuđem zemljištu djelilo se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika.

Nema komentara:

Objavi komentar