subota, 10. studenoga 2007.

Ograničenja prava vlasništva

Vlasništvo može biti podložno ograničenjima, kako s obzirom na druge vlasnike, tako i u javnom interesu.

Ograničenja vlasništva s obzirom na druge vlasnike se uglavnom vrše u interesu susjeda i pogađaju vlasnike zemljišta.SUSJEDOVNO PRAVO: ovlasti, dužnosti i zabrane u izvršavanju prava vlasništva na nekretninama koje međusobno graniče, ili se nalaze u blizini.Od posebne je važnosti uvođenje zabrane štetnih imisija. Imisije (imissio) su utjecaji koje plinovite, krute ili tekuće stvari što dolaze s jedne nekretnine imaju na korištenje susjednih nekretnina.Postojalo je i ograničenje vlasništva u javnom interesu, uglavnom na temelju građevno - redarstvenih propisa, te u svrhu održavanja javnih cesta i vodovoda.Rimsko pravo je poznavalo i ustanovu oduzimanja vlasništva, tj. eksproprijaciju.

Eksproprijacija (publicatio bonorum) je prisilno oduzimanje vlasništva koje vrši država zbog općih potreba.Pored navedenih ograničenja vlasništva, vrijedilo je načelo da se nijedan vlasnik ne smije služiti svojim pravom isključivo zato da bi štetio drugome.Aemulatio (šikana, šikaniranje) je korištenje vlastitim pravom tako da se drugome nanosi šteta i prave smetnje, bez ikakve koristi za titulara.

Nema komentara:

Objavi komentar