nedjelja, 11. studenoga 2007.

Okupacija - OCCUPATIO

Okupacija je stjecanje vlasništva na stvari koja ne pripada nikome, uzimanjem stvari u posjed s voljom učiniti je svojom (res nullius cedit occupanti).Okupacija je najstariji originarni način stjecanja vlasništva. Bila je moguća:* na stvarima koje nisu imale vlasnika (res nullius), kao što su divlje životinje (pravo lova)...

* otok nastao u moru (insula in mari nata);

* res derelictae - stvari koje vlasnici odbace s namjerom da se odreknu od prava vlasništva;

* occupatio bellica - okupacija na stvarima neprijatelja ili same neprijatelje.

Nema komentara:

Objavi komentar