utorak, 31. listopada 2006.

Pojašnjenje latinskih pojmova: period "Kraljevstva"

- gens - rod

- curia - bratstvo

- Populus Romanus - rimski narod

- comitia - narodna skupština

- cumitia curiata - kurijatska narodna skupština

- adrogatio - posinjenje svojevlasnih osoba

- testamentum - posljednja volja

- tribus - pleme

- senatus - senat

- auctoritas patruum - odluke skupštine

- consilium regis - savjetodavni organ "kralju"

- rex - "kralj"

- pontifex maximus - poseban vjerski poglavar/vrhovni svećenik

- ager gentilicius - zajednička imovina (misli se na šume i pašnjake)

- ius honorarum - pretorsko/honorarno pravo; pravo davanja članova senata i kurijatskih skupština; obnašanje magistrature i svećeničke službe

- ius conubi(i) - zakonit brak patricija i plebejaca

- nexum - zajam

- patronus - zaštita jednog patricije

- lex Hortensia - Hortensijev zakon; određen da zaključci plebejskih skupština obvezuju cijeli narod

- pontifices - svećenici

- causa - ekonomski cilj

- lex duodecim tabularum - Zakonik XII ploča

- manus iniectio - ovrha/način izvršenja sudske presude

- ius publicum - javni delikti i kazneni postupak

- ius sacrum - pravila o religijskim obredima

- talion - "oko za oko, zub za zub" kazna

- stipulatio - kupoprodaja

- iniuria - tjelesna povreda

- furtum - krađa

- pater familias - obiteljski starješina; biran da bi predstavljao odredjenu porodicu u pravnom smislu

- instrumentum vocalae - "oruđa koja govore," misli se na robove

- commercium - pravo sklapanja pravnih poslova u sklopu civilnog prava

Nema komentara:

Objavi komentar