ponedjeljak, 30. listopada 2006.

Rimsko pravo: pojam i podjela prvi dio

Rimsko pravo, ius Romanorum, je pravni sistem koji je primjenjivan u rimskoj državi od njezina osnivanja (754. god. pr. n. e), do smrti cara Justinijana (565. god. n. e). Iako je Zapadno Rimsko Carstvo propalo 476. god. povijest rimskog prava se smatra zaokruženom tek smrću cara Justinijana, zbog iznimne važnosti koju ima kodifikacija donesena u vrijeme njegove vladavine.Rimljani su pravo nazivali ius. Kako su rimski pravnici bili prvenstveno praktičari, izbjegavali su definiranje pojmova i formuliranje općih načela. Zbog toga nisu ostavili ni definiciju prava. Za njih je riječ ius označavala pravo u objektivnom smislu, kao skup pravnih normi koje propisuju određeno ponašanje pojedinca, ali i pravo u subjektivnom smislu, kao skup pravnih ovlasti koje pojedinac stekne na temelju objektivnih pravnih normi.

Na početku je ova riječ označavala vjersku formulu koja obvezuje, ali već u vrijeme Zakonika XII ploča (V st. pr. n. e), za religijska se pravila koristi riječ fas, dok je termin ius vezan isključivo za nereligijska, svjetovna pravila.Ugledni rimski pravnici su ostavili više izreka o pravu u kojima su izražene opće ideje o pravu, pravičnosti i pravnoj znanosti.Ulpijan: "Honesto vivere, alterum non laedere suum cuique tribuere." (temeljna načela prava, iuris praecepta).

(pošteno živjeti, drugoga ne vrijeđati, svakome dati ono što mu pripada)

Celzo: "Ius est ars boni et aequi."

(pravo je umjetnost dobroga i pravicnog.)Podjela prava koju su izvršili rimski pravnici, velikim je dijelom prihvaćena i u suvremenoj znanosti.Ius civile, ius gentium, ius naturaleRimljani su imali dva pravna sistema: ius civile i ius gentium. Sistem civilnog prava (ius civile) mogli su koristiti samo rimski građani (cives), dok se drugi sistem (ius gentium) primjenjivao na sve narode koji su živjeli na teritoriju rimske države. To znači da su uporedo vrijedila oba načela primjene prava: personalno i teritorijalno.

Pravila civilnog prava primjenjivana su ad personam, samo na Rimljane, dok je ius gentium primjenjivan ad territorium, na sve stanovnike rimske države.

Rimljani su se u svojim međusobnim odnosima mogli korititi s oba pravna sistema, a ostali stanovnici (peregrini) samo s ius gentium.

Ius civile je pravni sistem sastavljen od pravila koja su nastala u najstarijem razdoblju rimske historije. Kasnije su ova pravila kodificirana u Zakoniku XII ploča i dopunjavana zakonima (leges), djelatnošću gradskog pretora i odlukama senata. Staro civilno pravo je bilo strogo formalistično, konzervativno i siromašno jer je nastalo u vrijeme kada je Rim bio siromašna i mala država. Zbog tih karakteristika civilnog prava Rimljani su svoje međusobne odnose radije rješavali pravilima iz ius gentium, jer je ovaj pravni sistem bio mnogo razvijeniji i manje formalan.

Pravila ius gentiuma su nastala u svezi sa trgovinom i prometom s peregrinima, koji se zbog načela personaliteta nisu smjeli koristiti civilnim pravom. Za rješavanje odnosa peregrina iz raznih provincija, kao i Rimljana i peregrina bio je nadležan poseban pravosudni magistrat - Praetor peregrinus, koji nije bio formalno vezan za civilno pravo.

Ius gentium je vršilo snažan utjecaj na ius civile jer je cijeli niz ustanova i načela (bon fides, konsenzualni kontrakti) uključen u ius civile. Usporedo s odgovarajućim društvenim i privrednim promjenama nestala je razlika između ova dva pravna sistema i sredinom principata došlo je do njihovog stapanja. U III st. n.e razlika između njih nema više nikakav značaj.

Ius naturale obuhvaća one ustanove koje su zajedničke svim živim bićima. Ius naturale je shvačeno kao pravo koje pripada svakom živom biću, već samim njegovim postojanjem i koje postoji van svih ustanovljenih državnih pravnih sistema i bez zakonodavčeva izričitog priznavanja. U Justinijanovim Institucijama ius naturale shvaća se kao nepromjenjivo, metafizičko pravično pravo. Međutim, upravo razvojem rimskog prava najbolje se pokazuje da ne postoji metafizičko, nepromjenjivo, idealno pravo.

3 komentara:

  1. hvala draga što si mi učinila uslugu..velika pusa :* :)

    OdgovoriIzbriši
  2. Molim. Nadam se da će ti blog biti od koristi. :)

    OdgovoriIzbriši
  3. nemaš pojma kolko je :O..studiram izvanredno u zg i predavanja iz rimskog su ništ koristi, a ima puno pojmova koji su nejasni iz prvog, drugog, pa ćak i trečeg čitanja :O

    OdgovoriIzbriši