petak, 15. prosinca 2006.

STATUS LIBERTATIS

Gaj je smatrao da su svi ljudi ili slobodni ili robovi, dok su ostali rimski pravnici isticali da se svi po prirodnom pravu rađaju slobodni, a da je ropstvo ustanova IUS GENTIUM-a da bi se neko podvrgnuo tuđoj vlasti. Rob - SERVUS nije pravni subjekt, već objekt prava ili stvar, nema ni pravnu ni poslovnu sposobnost. Ako napravi delikt, ne obvezuje gospodara, jer ovaj može platiti štetu, a ako ne želi na temelju noksalne odgovornosti mogao je predati roba oštećenom. Ubojstvo ili povreda roba tretirana je kao i za životinje ili kao šteta na nekoj stvari. Rob nema imovinska, niti obiteljska prava, znači nema imovine, a spolna zajednica roba i ropkinje nema značaj braka, nego samo faktičnog zajedničkog života - CONTUBERNIUM.

Osnovni izvor ropstva su bili: rođenje od majke ropkinje, zarobljavanje u ratu, oduzimanje slobode radi kazne. Ropstvo je prestajalo puštanjem na slobodu - MANUMISSIO. (pobliže o tome u sljedećem pitanju)Nekada su gospodari davali robovima i podčinjenim osobama dio imovine na samostalno upravljanje i raspolaganje - PECULIUM. Da bi rob mogao upravljati peculiem, te sklapati ugovore s gospodarom ili trećim osobama, nastaje naravna obveza. OBLIGATIO NATURALIS je plativa, ali civilnopravno neutuživa obveza. Ipak u tačno određenim slučajevima pretorsko pravo je dopuštalo vjerovniku tužbe protiv gospodara.ACTIONES AEDICTCIAE QUALITATIS:


* actio de peculio 

* actio tributoria

* actio de in rem verso
(*u ova tri slučaja pater familias je odgovarao do visine pekulija.)Odgovornost imatelja vlasti je bila neograničena na temelju:


* actio quod iussu

* actio institoria

* actio exercitoria

Nema komentara:

Objavi komentar