utorak, 16. listopada 2007.

Pojam i podjela stvari

Pod pojmom stvari - res se podrazumjeva sve ono što može biti predmet pravnog prometa i pripadati nečijoj imovini. Dijele se na:* RES IN COMMERCIO - predmet privatnog prava.

* RES EXTRA COMMERCIUM - predmet javnog prava.Res in commercio - su stvari koje mogu biti predmetom pravnih poslova, pa time i privatnog vlasništva.


Res extra commercium - su stvari koje zbog svojih pravnih ili fizičkih svojstava ne mogu biti predmetom privatnog vlasništva i pravnih poslova.* RES EXTRA COMMERCIUM DIVINI IURIS - stvari izuzete iz pravnog prometa "božanskim zakonima." To su:

. RES SACRAE - hramovi, oltari, odjeća svećenika

. RES RELIGIOSAE - posvećene kultu pokojnika, grobovi

. RES SANCTAE - svete stvari: gradski zidovi i vrata itd...

* RES EXTRA COMMERCIUM HUMANI IURIS - stvari izuzete iz pravnog prometa "ljudskim zakonima." To su:

. RES COMMUNES - zajedničke svim ljudima: voda, zrak, more, obala

. RES PUBLICAE - pripadaju državi; namjenjene općoj upotrebi: putevi, rijeke

. RES UNIVERSITATIS - stvari gradskih općina: javna kupatila, pozorišta, stadioni* RES IN PATRIMONIO - stvari koje se nalaze u imovini neke osobe.

* RES EXTRA PATRIMONIUM - stvari koje u određenom momentu nisu uključene u nečiju umovinu:

. RES DERELICTAE - stvari koje je vlasnik napustio s namjerom da se odrekne prava vlasništva

. RES NULLIUS - stvari koje još nisu bile ni u čijem vlasništvu: životinje, plodovi...* RES MANCIPI - posebna skupina stvari. To su sredstva za proizvodnju (italska zemljišta, zgrade, stoka, robovi). Pravo vlasništva nad ovim stvarima se moglo prenijeti putem mancipatio ili in iure cessio (vrlo formalan proces).

* RES NEC MANCIPI - tu su spadale sve ostale stvari i mogle su se prenositi neformalnom predajom - traditio.* RES CORPORALES - tjelesne stvari; one koje se mogu dodirnuti.

* RES INCORPORALES - netjelesne stvari; one koje se ne mogu dodirnuti.* RES MOBILES - pokretne stvari; koje mogu mjenjati položaj u prostoru, a da se pri tome ne uništi njihova bit.

* RES IMMOBILES - nepokretne stvari; ne mogu se premjestiti bez da se ne uništi njihova bit, ili ne promjeni dotadašnja struktura.* RES FUNGIBILES - zamjenjive stvari; one koje se u prometu određuju vaganjem i mjerenjem; određena količina tih stvari se može zamjeniti istom količinom tih stvari. Nazivaju se još i generične stvari - GENUS, jer su najčešće određene prema vrsti (vino, ulje, novac).

* RES NON FUNGIBILES - nezamjenjive stvari; pojavljuju se u prometu kao strogo određena pojedinost; nazivaju se još i SPECIES jer su to stvari koje imaju svoju individualnost.* RES CONSUMPTIBILES - potrošne stvari; one stvari koje se uništavaju prvom redovitom upotrebom.

* RES NON CONSUMPTIBILES - nepotrošne stvari; ne troše se prvom normalnom upotrebom.* RES DIVISIBILES - djeljive stvari; mogu se rastaviti na više dijelova, tako da im se ne uništi prvobitna bit.

* RES NON DIVISIBILES - nedjeljive stvari; one stvari čija bi se bit uništila diobom.- Jednostavne (proste) - stvari koje predstavljaju posebnu prirodnu cjelinu.- Sastavljene (složene) - stvari koje nastaju spajanjem jednostavnih stvari u novu cjelinu s posebnom namjenom.- Skupina stvari (universitates rerum) - zbroj fizički samostalnih i međusobno koordiniranih stvari koje su ujedinjene zajedničkom funkcijom i u prometu se pojavljuju pod zajedničim imenom.- Pripadak (pertinencija) - samostalna pokretna sporedna stvar koja olakšava upotrebu glavne stvari i ispunjenje njenog ekonomskog cilja.- Plodonosna stvar (res fructifera) - stvar koja je po prirodi ili pravnim propisima sposobna stvarati nove ekonomske vrijednosti.- Plod - FRUCTUS je nova ekonomska vrijednost nastala iz plodonosne stvari.

Razlikujemo:

. FRUCTUS NATURALES - prirodni plodovi; nastali iz plodonosne stvari djelovanjem prirodnih zakona.

. FRUCTUS CIVILES - prihodi koji se dobiju od neke stvari posredstvom pravnih poslova (najamnina, kamata...).

. FRUCTUS PENDENTES - plodovi koji još nisu odvojeni od plodonosne stvari. Za njih vrijedi pravilo, fructus pendentes pars fundi videntur (neodvojeni se plodovi smatraju sastavnim dijelom zemlje).

. FRUCTUS SEPARATI - odvojeni plodovi. Tek odvajanjem (separacijom) od glavne stvari plodovi postaju samostalne stvari i samostalni objekti prava.

. FRUCTUS PERCEPTI - plodovi koje je ubrala ovlaštena osoba.

. FRUCTUS PERCIPIENDI - plodovi koji su trebali biti prikupljeni, ali je držatelj stvari uslijed svoje nemarnosti to propustio učiniti.

. FRUCTUS EXTANTES - odvojeni, ali još nepotrošeni plodovi.

. FRUCTUS CONSUMPTI - ubrani i potrošeni plodovi.

Nema komentara:

Objavi komentar