srijeda, 10. listopada 2007.

Tutorstvo - TUTELA

Nedorasli (impuberes) i žene koje su bile sui iuris (ni pod patriam potestam ni u manusu) nalazile su se pod tutorstvom - tutelom.Razlikujemo tutelu impuberum i tutelu mulierum.. Tutela impuberum (tutorstvo nad nedoraslim) je pripadala najbližim agnatima, ako njih nije bilo, gentilima. To je bilo zakonsko tutorstvo (tutela legitima). Tutor je bio zakonski nasljednik štićenika (pupillus), njegova obveza je bila upravljanje štićenikovom imovinom. Tutora je mogao odrediti pater familias u oporuci (tutela testamentaria) ili ga je mogao odrediti magistrat (tutela dativa). Tutorova odgovornost je na pocetku bila neogranicena, ali je vec Zakonik XII ploča omogućio tužbu protiv tutora koju je mogao podići svako osim pupilla, da se tutor ukloni. Kada pupil postane dorastao (puberes) tutorstvo je prestajalo.. Tutela mulierum - žena sui iuris, starija od 12 godina je stajala pod tutorstvom koje je ograničavalo njezinu poslovnu sposobnost. Bez tutorova odobrenja žena nije mogla zaključiti brak s manusom, otuđiti res mancipi, voditi sporove, primiti nasljedstvo, osloboditi robove, svečano oprostiti dug i dati miraz.

Nema komentara:

Objavi komentar