četvrtak, 22. prosinca 2011.

Odgovornost prodavca za pravne i fakticke nedostatke prodate stvari

Zakljucenjem kupoprodajnog ugovora prodavatelj je preuzimao odgovornost za pravne i fakticke nedostatke stvari. Ova prodavateljeva odgovornost se podrazumjeva po samoj naravi pravnog posla zbog cega je stranke nisu morale posebno ugovarati.

Nakon predaje stvari kupcu prodavatelj je morao jamciti za pravne nedostatke. Pravni nedostaci postoje u slucaju ako stvar nije bila u prodavateljevu vlasnistvu ili ako su na stvari konstituirani realni tereti (zalozno pravo, sluznosti). Ako treca osoba tuzbom ili interdiktom oduzme kupcu stvar iz posjeda, prodavatelj je duzan stititi ga tako sto ce preuzeti spor na sebe ili ce pomagati kupcu u parnici. Ova prodavateljeva duznost se naziva odgovornost za evikciju. Prodavatelj mora garantirati kupcu da mu stvar niko ne moze redovitim putem oduzeti iz posjeda, evincirati. Ukoliko stvar bude oduzeta, kupac je imao na raspolaganju actio auctoritatis kojom je mogao traziti povrat dvostruke cijene, a putem actio empti imao je pravo traziti naknadu stete za ostale slucajeve evikcije.

Prodavatelj je morao odgovarati i za fakticke nedostatke stvari u slucaju ako se radilo o ozbiljnim i prikrivenim manama koje su postojale u casu prodaje zbog kojih se stvar ne moze uredno upotrebljavati, ili joj je bitno umanjena vrijednost i koje kupac uz uobicajenu pozornost, nije mogao uociti. Kupac je mogao raskinuti ugovor u roku od sest mjeseci putem actio redhibitoria, ili u roku od godine dana traziti srazmjerno snizenje kupovnine s actio quanti minoris. Kupcu je stajala na raspolaganju i actio empti koja nije bila vezana za rok i kojom je mogao traziti naknadu cjelokupne stete koju bi pretrpio zbog prodavateljeva nepostenog ponasanja.

Nema komentara:

Objavi komentar