nedjelja, 6. rujna 2009.

Jamstvo (Poručanstvo)


Jamstvo je ugovor kojim se treca osoba – jamac obvezuje prema vjerovniku da ce ispuniti duznikovu obvezu ako ovaj to sam ne ucini.
Sklapanjem ugovora o jamstvu povecava se broj subjekata na duznickoj strani cime se jaca sigurnost vjerovnikovog namirivanja. Osnovne karakteristike jamstva su akcesornost, supsidijarnost i pravo na regres.
Akcesornost jamstva znaci da ugovor o jamstvu nema samostalno pravno postojanje nego je ovisan o postojanju i valjanosti obveze cijem osiguranju sluzi. Jamceva obveza je sporedna ili akcesorna jer ovisi o sudbini duznikove obveze. Prestankom obveze glavnog duznika, prestaje i jamceva obvez (bilo ispunjenjem obveze, zastarjevanjem, gasenjem itd…). Jamac se ne moze obvezati na vise i teze uvjete od glavnog duznika i jamcu pripadaju svi prigovori kojima raspolaze glavni duznik protiv vjerovnika.
Supsidijarnost jamstva znaci da vjerovnik moze zahtjevati ispunjenje obveze od jamca samo onda kada sudskim putem ne uspije namiriti potrazivanje od glavnog duznika. U suprotnom jamac je mogao upotrijebiti beneficium excussionis sive ordinis, i tako odbiti izvrsenje obveze vjerovniku.
Pravo na regres je pravo jamca koji je isplatio vjerovnika, da zahtijeva od glavnog duznika naknadu onoga sto je isplatio; ako ima vise jamaca onda od svakog od njih dio.
Navedene karakteristike vrijede tek za jamstvo Justinijanova prava. Jamstvo je sklapano usmenim ugovorom (stipulacijom) i proslo je kroz 3 oblika u rimskom pravu:
Sponsio je najstariji oblik jamstva pristupacan samo rimskim gradjanima.
Fideipromissio je drugi oblik jamtva koji je bio dostupan i peregrinima.
Fideiussio je oblik jamstva kojim su se mogli sluziti i Rimljani i peregrini. Obveza fidejusora je prelazila na njegove nasljednike i nije bila vremenski ogranicena. Samo je ovaj oblik jamstva presao u Justinijanovo pravo.
Svi oblici jamstva su obuhvaceni terminom adpromissio, a jamstveni duznik se naziva adpromissor. Zastita: beneficium excussionis sive ordinis, beneficium divisionis i beneficium cedendarum actionum.

Nema komentara:

Objavi komentar