nedjelja, 2. prosinca 2007.

COMMIXTIO, CONFUSIO, FRUCTUS

Mješanje pokretnih tvrdih stvari (žita - COMMIXTIO) ili tekućine (vina - CONFUSIO) je poseban slučaj originarnog stjecanja vlasništva.
Mješanjem ne nastaje nova stvar, nego dolazi do suvlasništva, ako je do mješanja došlo voljom vlasnika, ili ako je do mješanja došlo bez njihove volje. Svaki od vlasnika zadržava svoje pravo vlasništva na pomješanom dijelu.Ako je razdvajanje bilo moguće, stajala im je na raspolaganju tužba za izlučenje - actio ad exhibendum i vlasnička tužba - rei vindicatio, a ako razdvajanje nije bilo moguće, svaki je vlasnik mogao zahtjevati samo odgovarajući dio stvari.Stjecanje plodovaOdvajanjem od plodonosne stvari plodovi postaju samostalne stvari i predmet samostalnog prava vlasništva.Ako se plodonosna stvar nalazila u posjedu vlasnika, vlasnik će već odvajanjem/separacijom steći pravo vlasništva na plodovima.Ako je vlasnik određenim pravnim poslovima prenio pravo ubiranja plodova na druge osobe (dugoročni, kratkoročni ugovori o zakupu zemljišta, ugovor o antihrezi ili na temelju plodouživanja), ili ako je bez svog pristanka bio lišen posjeda stvari i nije bio u mogućnosti koristiti se plodovima.Ukoliko je zemljište bilo dato u dugoročni zakup sa stvarnopravnim učinkom, vektigalist, odnosno emfiteuta su stjecali vlasništvo na plodovima već separacijom ili odvajanjem od plodonosne stvari i pri tome su imali prednost pred vlasnikom.Slično vrijedi i za poštenog posjednika (possessor bonae fidei) koji je sticao vlasništvo na plodovima u momentu separacije kao nagradu za obradu i brigu o zemljištu.

Nepošteni posjednik (possessor malae fidei) nije imao pravo sticati plodove i vlasniku je odgovarao ne samo  za ubrane (fructus percepti) i potrošene (fructus consumpti), već i za one koje je propustio ubrati (fructus percipiendi).Kratkoročni zakupnici zemljišta, plodouživatelji i ovlaštenici na temelju ugovora o antihrezi su sticali vlasništvo na plodovima tek percepcijom (uzimanjem plodova u svoju faktičnu vlast).

Nema komentara:

Objavi komentar