srijeda, 26. prosinca 2007.

Zemljišne služnosti - SERVITUTES PRAEDIORUM

Zemljišne služnosti (servitutes praediorum) su stvarna prava koja daju, određenom vlasniku jednog zemljišta, koje se naziva povlasno ili gospodujuće dobro (praedium dominans), određene ovlasti nad susjednim zemljištem, koje se naziva poslužno dobro (praedium serviens).Zemljišne služnosti su trajna prava, tj. na postojanje i trajanje zemljišnih služnosti ne utiče promjena vlasnika povlasnog ili poslužnog dobra (pr. kupoprodajom, darovanjem ili nasljedstvom).

Zemljišna služnost je nerazdvojiva od zemljišta, jer leži na poslužnom dobru i postoji u korist vlasnika povlasnog dobra.

Zemljišta su morala biti susjedna, mada je u klasičnom pravu veća važnost polagana na gospodarsku korist.

Zemljišne služnosti su nedjeljiva prava, tj. nisu se mogla sticati ni gubiti po alikvotnim dijelovima.Zemljišne služnosti se dijele na:1. poljske ili seoske (servitutes praediorum rusticorum)

2. gradske (servitutes praediorum urbanorum)Kriterij razlikovanja je priroda i namjena povlasne nekretnine. Poljske služnosti - kad je povlasna nekretnina namjenjena poljoprivrednom iskorištavanju; gradske služnosti - vezane za stanovanje.Poljske služnosti se mogu svrstati u četiri skupine:
* služnosti puta* služnosti vode


* služnosti ispaše

* služnosti vađenja građevinskog materijalaNajstarije poljske služnosti su bile služnosti puta: iter - pravo prelaska pješice preko tuđeg zemljišta; via - pravo prelaska kolima; actus - pravo gonjenja stoke; aquaeductus - pravo dovođenja ili provođenja vode kanalima preko tuđeg zemljišta u svrhu natapanja. Ove su služnosti smatrane za res mancipi i zasnivane su mancipacijom. Sve ostale poljske služnosti koje su nastale nakon ovih nisu više smatrane za res mancipi.Gradske služnosti se mogu svrstati u tri kategorije:* prva, osigurava građenje kuće

* druga, osigurava svjetlo i pogled

* treća, odvođenje kišnice i otpadnih vodaU prvu kategoriju spadaju služnosti koje ovlašteniku daju pravo da upotrijebi tuđi zid ili tuđi zračni prostor za potrebe svoje zgrade. Tu se ubrajaju:

- servitus oneris ferendi - pravo prisloniti zgradu na tuđi zid;

- servitus tigni immittendi - pravo ugraditi u tuđi zid grede ili dr. građ. materijal;

- servitus proiciendi - pravo protegnuti svoj balkon ili terasu u zračni prostor nad tuđim zemljištem;

- servitus protegendi - pravo protegnuti svoj krov nad tuđim zemljištem;U drugu kategoriju spadaju:

- servitus altius non tollendi - vlasnik služnog zemljišta ne smije na tom zemljištu graditi ili podići spratove na zgradi preko određene visine;

- servitus ne luminibus officiatur - vlasnik služnog zemljišta ne smije zatvoriti svjetlo gospodujućem zemljištu;

- servitus ne prospectui officiatur - vlasnik služnog zemljišta ne smije zatvoriti pogled gospodujućem zemljištu;U treću kategoriju spadaju služnosti koje osiguravaju:

- servitus stillicidii - pravo na odvođenja kišnice na služno zemljište;

- servitus fluminis - pravo na odvođenje vode u većim količinama;

- servitus cloacae - pravo voditi jarke za odvođenje otpadnih voda;

Nema komentara:

Objavi komentar