nedjelja, 2. prosinca 2007.

Prerada stvari - SPECIFICATIO

Prerada stvari (specificatio) - poseban slučaj akcesije. Kod prerade stvari dolazi do sjedinjavanja tuđeg materijala i rada samog prerađivača.Na pitanje treba li nova stvar pripasti vlasniku materijala ili prerađivaču, Sabinovci su odgovarali da treba pripasti vlasniku materijala, ali je vremenom prevladalo mišljenje Prokulovaca koji su davali prednost radu. Prerađivač je uvijek bio dužan nadoknaditi vlasniku vrijednost materijala.Rješenje Justinijanovog prava glasi:

ako nova stvar može biti vraćena u prvobitno stanje, pripada vlasniku materijala, a ako to nije moguće, pripada prerađivaču, ako je bio bona fide.

Nema komentara:

Objavi komentar