utorak, 4. prosinca 2007.

Dosjelost po Justinijanovom pravu - LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO ID LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO

Uzukapija je kao pravni posao civilnog prava bila pristupačna samo rimskim građanima, a u pogledu nepokretnosti mogla se primjenjivati samo na italska zemljišta, zato je pravni poredak za provincijska zemljišta uveo institute LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO i LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO.
Longi temporis praescriptio - LTPDo Justinijana, kviritsko vlasništvo se moglo sticati samo na italskim zemljištima; uzukapijom se nisu mogli služiti peregrini. U početku je LTP imala samo učinak prigovora protiv vlasnikove tužbe. Kasnije je postala sredstvo i za pokretne stvari, ali je tu vrijedila samo za peregrine. Takav prigovor mogao se uspješno suprotstaviti od strane provincijalnog posjednika protiv provincijskog vlasnika sa zahtjevom za povrat stvari i to nakon 10 godina (ako su boravili u istoj pokrajini/općini/provinciji), tj. nakon 20 godina (ako ne borave u navedenim područjima).Longissimi temporis praescriptio - LSTPOd vremena Konstantina, onaj koji je posjedovao stvar vec 40 godina, mogao je odbiti vlasnikovu tužbu, bez obzira na TITULUS i BONA FIDES. Tu se radi o zastari vlasničke tužbe, a ne o sticanju vlasništva. Kasnije se vremenski rok pomjera na 30 godina i time se štiti dugoročni posjednik bez obzira na koji je način došao do posjeda stvari. On time ne postaje vlasnik i ne može tražiti stvar stvarnopravnom tužbom od dosadašnjeg vlasnika ili od trećeg ako izgubi posjed. On samo odbija tužbu, ukoliko je prošao navedeni rok, a on stvar još uvijek posjeduje.Dosjelost po JustinijanuREDOVNA DOSJELOST - usucapio i LTP su je činile. Usucapio postaje dosjelost na pokretnim stvarima koja traje 3 godine, a LTP je dosjelost na nepokretnim stvarima koja traje 10 godina (ako su boravili u istoj pokrajini/općini/provinciji) i 20 (ako ne borave u navedenim područjima). Vrijede i dalje iste pretpostavke (5 pretpostavki obrađenih u uzukapiji).
IZVANREDNA DOSJELOST - čini je LSTP. Posjednik koji je posjedovao stvar 30 godina stiče ne samo pravo da odbije vlasnikovu tužbu, nego i zaista STIČE vlasništvo. S actio in rem može tražiti povrat povrat stvari, ako bi izgubio njen posjed. Potrebne pretpostavke su bile protek roka od 30 godina i bona fides.

Nema komentara:

Objavi komentar